pl
pl en de

Opis Projektu

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 badania na rynek programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Nr umowy: POIR.03.02.01-08-0002/17-00

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielnie prace B+R,

Celem projektu jest utworzenie nowego zakładu produkcyjnego i rozpoczęcie produkcji innowacyjnych, termoizolacyjnych pojemników do transportu gorących i zimnych artykułów spożywczych w oparciu o własne, wypracowane w toku przeprowadzonych prac B+R o łącznym koszcie 437 862,47 PLN, rozwiązania technologiczne, co przyczyni się do znaczących zmian w rozwoju branży producentów wyrobów opakowaniowych dla branży gastronomicznej, gdyż wdrożenie unikalnych rozwiązań w nowych pojemnikach termoizolacyjnych pozwoli na otrzymanie produktu znacząco ulepszonej charakterystyce w stosunku do obecnie istniejących na rynkach docelowych (znanych ze stanu techniki) i zapewni znacznie lepsze efekty wpływające na trwałość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych oraz wytrzymałość i ekologiczność innowacyjnego produktu.

Wyniki uzyskane w toku zaawansowanych prac badawczo- rozwojowych zostały zgłoszone do ochrony w postaci wzoru użytkowego ( sprawozdanie o stanie techniki wskazuje we wszystkich kategoriach ocenę „A”) pn. „termoizolacyjny transportowy pojemnik na żywność” wg. Wynalazku opracowanego przez dział badawczo- rozwojowy Arpack Polska w trakcie przeprowadzonych prac B+R (pierwsze na świecie wdrożenie wzoru użytkowego zgłoszonego do UP RP w dn. 11.03.2017r. o nr W.126123)

Wartość projektu : 16 728 861,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 11 920 800,00 PLN
Udział dofinansowania w wydatki kwalifikowane: 45 % czyli 5 364 360,00 PLN
Realizacja projektu: 01.01.2018- 31.03.2020