pl
pl en de

Zarządzanie Jakością

Aby zaspokoić potrzeby, wymagania i oczekiwania klientów wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001. W podnoszenie jakości wykonania opakowań  angażujemy się wszyscy: managerowie, technolodzy, projektanci, technicy. Zapewniamy dobrą jakość naszych produktów, które doskonalimy na etapie projektu, w procesie technologicznym oraz w całym systemie produkcyjnym naszej organizacji. Doświadczona i wykwalifikowana kadra ściśle współpracuje, aby potwierdzić wyspecjalizowane wymagania naszego ostatecznego kontrolera, jakim jest nasz klient. Procesy sterujemy statystycznie, a największych starań dokładamy we własną samokontrolę i samodyscyplinę.

Kontrolowanie jakości, w tym międzyoperacyjne, nieodłącznie towarzyszy naszej produkcji. Zarówno we własnym laboratorium jak też w zewnętrznych, akredytowanych jednostkach, przeprowadzamy badania w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami, aby najlepiej usatysfakcjonować naszych  klientów. Dużym wsparciem zapewnienia jakości są wysokiej jakości posiadane przez nas sprzęty, testery i maszyny pomiarowe.

Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami gwarantującymi surowce o wymaganej jakości. Zaangażowane Przywództwo- w sprawach strategicznych wyznacza cele i działania, a  cały nasz Zespół -świadomy znaczenia kwestii jakościowych- wspólnie wskazują kierunek do osiągania zaplanowanych zmian rozwojowych.