Dofinansowanie z UE

Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG.04.04.00-08-008/13-00
Numer wniosku o dofinansowanie: WND.POIG.04.04.00-08-008/13

TYTUŁ projektu: „ Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych produktów z tworzyw sztucznych"

Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4 : Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013

Osoby kontaktowe do udzielania informacji o Projekcie:
  1. Joanna Szymańska- Cierach 
e-mail: szymanska@arpack.pl
tel.: 606 142 788
  1. Katarzyna Kozłowska
e-mail: kozlowska@arpack.pl
tel.: 883 318 467

Głównym celem projektu jest dywersyfikacja firmy Arpack Polska Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do bieżącej działalności nowych ekoproduktów w postaci:
  • Innowacyjnego, specjalistycznego pojemnika izotermicznego z autorskim systemem absorbcji wody do dystrybucji żywności, zwłaszcza świeżych ryb oraz 
  • innowacyjnej palety plastikowej nowej generacji
Produkty te będą przeznaczone przede wszystkim do sprzedaży komplementarnej (specjalny system wklęsłości i wypukleń gwarantujący idealne dopasowanie pojemników do palet i pozwalający na stabilny transport ładunku), ale będą także miały być sprzedawane oddzielnie.

Innowacyjna technologia produkcji nowych wyrobów z tworzyw sztucznych jest wynikiem prac badawczo- rozwojowych przeprowadzonych przez Arpack Polska w latach 2010-2013 we współpracy z Arpack GMBH.
Kluczowe elementy nowej technologii podlegają ochronie praw własności przemysłowej i żaden inny podmiot na rynku nie może z nich korzystać.
Aktualne przetragi
www.poig.gov.pl
www.mir.gov.pl