Ochrona środowiska

Od początku aktywności priorytetem naszej firmy jest najwyższa jakość oferowanych produktów i usług. Cele jakie przyświecają wszystkim pracownikom to przede wszystkim profesjonalna i kompleksowa obsługa klienta oraz terminowe dostarczanie wyrobów produkowanych z uwzględnieniem troski o środowisko naturalne.  W ślad za tym wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001 oraz ISO 14001. Zapewnia to ciągłe dążenie do doskonałości w każdym aspekcie działalności firmy.

W naszych działaniach związanych z troską o środowisko skupiamy się na prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami oraz ograniczaniem emisji zanieczyszczeń.
  • recykling - wewnętrzne przetwarzanie odpadów produkcyjnych
  • współpraca z firmami zajmującymi się profesjonalną utylizacja odpadów
  • wykorzystywanie własnych opakowań wewnętrznych w obiegu zamkniętym