Kontrola jakości

Dysponujemy specjalnym laboratorium wyposażonym w nowoczesny sprzęt kontrolno-pomiarowy objęty nadzorem systemu ISO 9001:2008 gdzie dokonujemy stałej analizy wyjściowej każdej partii produkcyjnej naszych wyrobów. Dzięki temu klient ma pewność, że otrzymuje produkty najwyższej i oczekiwanej jakości.

 

 

 

 
 

Lp. Nazwa i symbol wyposażenia Ilość Numer identyfikacyjny Zastosowanie
1 Waga elektroniczna 1 264216/09 pomiar masy
2 Maszyna wytrzymałościowa ES.10 1 UMT25042011 pomiar właściwości mechanicznych
3 Maszyna do badania przewodności cieplnej 1 LM25042011 pomiar właściwości termoizolacyjnych
4 Komora do badania palności 1 TGV805 badanie palności materiałów


Oprócz statystycznych metod sterowania procesem, przeprowadzamy we własnym zakresie badania klasy reakcji na ogień, badanie właściwości termoizolacyjnych materiałów oraz testy wytrzymałościowe (rozciąganie, zginanie, ściskanie)  zgodnie z następującymi normami:
 • PN-EN 822 Określanie długości i szerokości
 • PN-EN 823 Określanie grubości
 • PN-EN 824 Określanie prostokątności
 • PN-EN 825 Określanie płaskości
 • PN-EN 826 Określanie zachowania przy ściskaniu
 • PN-EN 1602 Określanie gęstości pozornej
 • PN-EN 1607 Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych
 • PN-EN ISO 11925-2 Badanie reakcji na ogień – Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia
 • PN-EN 12085 Określanie wymiarów liniowych próbek do badań
 • PN-EN 12089 Określanie zachowania przy zginaniu
 • PN-EN 12667 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym
 • PN-86 O-79783 Opakowania z tworzyw sztucznych. Kształtki ze spienionego polistyrenu
 • PN-92 C-89046 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie gęstości pozornej sztywnych tworzyw porowatych
 • PN-93 C-89071 Tworzywa sztuczne porowate. Próba ściskania sztywnych tworzyw sztucznych
 • PN-93 C-89077/01 Tworzywa sztuczne sztywne porowate. Badania na zginanie. Próba zginania
Zapraszamy Państwa do współpracy!